Een beroepsfederatie in dienst van haar leden

Fediex is een beroepsfederatie met een gewestelijke en federale roeping, die alle grote en kleine bedrijven verenigt die actief zijn in ontginning en veredeling van onbrandbaar gesteente.

De leden van Fediex zijn producenten van granulaten (kalksteen, rotsgesteente, alluviaal en zeebodemgesteente, zand), kalk, dolomiet en siergesteente.

Fediex is woordvoerder van de sector en vertegenwoordigt zijn leden bij overheden en bevoegde instanties, zowel in België als op internationaal niveau, om hun belangen te verdedigen en hun ideeën te promoten.

Het Verbond neemt actief deel aan het zoeken naar oplossingen die de economische slagkracht van zijn leden handhaven en ontwikkelen, en dit met de gewestelijke en federale overheden en met de sociale partners.

Zijn rol omvat ook het verspreiden en coördineren van goede informatie aan zijn leden over thema's die hen aangaan en aanbelangen. Zijn activiteit dekt uiteenlopende materies, zoals normalisering, certificering, sociale zekerheid, milieu, fiscaliteit, economie, statistische gegevens …

Nieuws

Foto's van het Technische dag van Veiligheid en Leefmilieu

De foto's van het 25 oktober seminar zijn beschikbaar ! Vind ze op het tabblad "Links" en vervolgens op "Seminars" of rechtstreeks door hier te klikken

Technische dag van Veiligheid en Leefmilieu

Save the date!  De technische dag van Veiligheid en Leefmilieu komt binnenkort terug! Dit evenement dat voor iedereen open is, zal op 25 oktober 2019 plaatsvinden. Informatie en registratie: secretariat@fediex.be - 02/511.61.73

Jaarverslag FEDIEX 2018

Het jaarverslag van FEDIEX voor 2018 werd net gepubliceerd! Het is raadpleegbaar onder de tab Publicaties. Een papieren versie is eveneens verkrijgbaar op verzoek via het nummer +32(0)2/511.61.73 of via het e-mailadres info@fediex.be .

Memorandum 2019-2024

Het Memorandum van FEDIEX biedt de gelegenheid aan onze federatie om in de aanloop naar de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 zich tot de politieke overheden te richten en alle aspecten van de groeve- en kalksteensector te belichten. De voornaamste en specifieke uitdagingen uiten zich in verschillende krachtlijnen (concurrentievermogen, kringloopeconomie en naburigheid) en omvatten 23 concrete voorstellen voor de toekomst van de sector,...

PUBLICATIES


Wist U dat ?

1 km autosnelweg = 20 tot 30.000 ton granulaten.

 

 

 

1 ton suiker = 200 kg kalksteen voor zijn fabricage.

 

1 ton staal = 150 kg kalksteen en 50 kg kalk.

 

1 ton papier = 250 tot 300 kg minerale vulstof

 

Het bouwen van een huis = 100 tot 300 ton granulaten

 

De ontginningsindustrie = 2.840 jobs in Wallonië.

 

1 km spoorweg = 10.000 ton granulaten.