LIFE in Quarries project

Het LIFE in Quarries project werd gelanceerd in oktober 2015 dankzij de financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Commissie, het Waalse Gewest en de inzet van de Steengroevesector.

 

Het project LIFE in Quarries toont aan dat praktische oplossingen voor de biodiversiteit kunnen worden voorgesteld en uitgevoerd door gecontroleerde investeringen die de beschermers van het milieu en de privésector ten goede komen.
De doelstelling is dat de particuliere exploitant aanvaardbare maatregelen bepaalt die wettig en wetenschappelijk gefundeerd zijn en die de biodiversiteit ten goede komen. De originaliteit van het project schuilt in de implementatie van maatregelen om de biodiversiteit al te beheren tijdens de ontginningsfase van de steengroeve, en niet alleen in het kader van het herstel aan het einde van de ontginning.

 

Het project LIFE in Quarries wordt geleid door FEDIEX, in samenwerking met het Waals Gewest (afdeling Natuur en Bos), Universiteit van Luik – Gembloux Agro-Bio Tech, Natagora en het Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

 

Meer informatie: www.lifeinquarries.eu