Toepassing van onze producten

Geen cement en geen beton zonder granulaten… Geen kalk zonder kalksteen… Geen glas zonder zand of kalksteen… Geen bakstenen of dakpannen zonder klei… De producten van de ontginningsindustrie zijn aanwezig in ontelbare aspecten uit ons dagelijkse leven.

Kalksteen
Kalksteen wordt gebruikt in de fabricage van beton, cement, funderingen, in de glasblazerij, suikerraffinaderij, steenbakkerij, plastics, tandpasta, poedermelk …

 

Kalk
Kalk wordt gebruikt in de staalnijverheid, de chemische nijverheid, de farmaceutica; in de bouw, de landbouw, voor de behandeling van waters en gassen …

 

Dolomiet
Dolomiet wordt gebruikt in de staalindustrie, de glasindustrie en als siergrind.

 

Hardsteen
Zandsteen en porfier worden gebruikt in bitumineuze wegbedekkingen, voor landingsbanen van vliegvelden, voor de ballast van spoorwegen. Hardsteen wordt gebruikt in oppervlaktebeton.

 

Breuksteen
Bewerkte breuksteen wordt gebruikt in de bouw, de burgerlijke bouwkunde, het openbare wegennet, de minutieuze restauratie van het nationale en buitenlandse architecturale patrimonium.

 

Zand
Zand wordt gebruikt voor de productie van beton, voor openbare werken, voor de fabricage van vlakglas (ruiten, spiegels), bol glas (flessen, drinkbekers), kristal, optisch glas …