Engagementen bezegeld door sectorale charters

De groevesector is voortdurend op zoek naar verbetering van zijn industrieel proces om dit duurzamer en nog milieuvriendelijker te maken.

Engagementen op gewestelijk niveau


Fediex heeft deze bereidheid vertaald in charters tussen de overheden en de stakeholders van het project. Deze aanpak is doeltreffend gebleken om cruciale vraagstukken op te lossen, om te anticiperen op betwistingen en om de prestaties op specifieke domeinen te verbeteren.

 

  • Charter 'Groeves en Biodiversiteit' 2016-2020 tussen Fediex, Pierres & Marbres de Wallonie en het Waals Gewest, met het oog op bevordering van de ontwikkeling van biodiversiteit in de groeves.
  • Charter van goed nabuurschap tussen de landbouwsector en de groevesector, met als doel de harmonieuze cohabitatie van landbouw- en ontginningsactiviteiten te waarborgen, vanaf de conceptie tot de voltooiing van de rehabilitatiefase van de site.
  • Charter voor overleg tussen de sector van de drinkwaterproductie en de groevesector om de gelijktijdige uitvoering van waterproductie- en ontginningsactiviteiten te bevorderen, vanaf de conceptie tot de afsluiting van de ontginningsactiviteit.
  • Sectorakkoorden CO2/Energie die sinds 2006 worden gesloten met het Waals Gewest, met als doelstelling de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
     

Met deze partnerschappen en het respect voor het zeer volledige wettelijke raamwerk van het Waals Gewest (vooral inzake ruimtelijke ordening en milieu) is de ontginningsindustrie ervan overtuigd dat ze kan bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Engagementen op nationaal niveau


De sector heeft op vrijwillige basis met de UPTR een verbintenis gesloten inzake transport. De UPTR garandeert strenge maatregelen te nemen om de veiligheid van de werknemers, de rust van de omwonenden, meer netheid op de weg en minder CO2-uitstoot te garanderen, en daarnaast de lading van vrachtwagens te respecteren en multimodaliteit te bevorderen.