In het raam van zijn memorandum met het oog op de verkiezingen van mei 2014 presenteerde FEDIEX 7 voorstellen om de toekomst van de ontginningsindustrie en de kalkbranderij veilig te stellen:

 

Een politieke visie en een fiscaal raamwerk ontwikkelen

 

1. Een fiscaal moratorium vastleggen voor de komende 5 jaar

2. De diverse energiebeleidsvisies herzien om ze compatibel te maken

 

De voorspelbaarheid van beslissingen over de lange termijn waarborgen

 

3. Stabiliteit in de wetgeving hervinden via een nieuw wetboek op de ruimtelijke ordening

4. De onderzoekstermijnen voor dossiers tot wijziging van de gewestplannen beperken: oprichting van een ontwikkelingscel 'groeves en aanhorigheden'

5. Voortzetting van de dialoog binnen de taskforce 'groeves'

 

De toegang tot de minerale grondstoffen in ons land veiligstellen en hun multimodale transfer naar de gebruikers bevorderen

 

6. De toegang tot de afzettingslagen van minerale materialen beschermen

7. De investeringen versnellen om het transport via waterweg en spoorweg in Wallonië te ontwikkelen