Een knowhow van kwaliteit

Producenten moeten inspelen op de veranderende behoeften van de gebruikers en tegemoetkomen aan de almaar strengere normen. Daarom verbeteren ze continu hun systeem voor kwaliteitbeheer.

 

De kenmerken van de producten worden bepaald door rigoureuze proeven. De opvolging van de bereikte resultaten en de permanente analyse ervan garanderen een optimale beheersing van de kwaliteit, vanaf de ontginning tot de levering. Zo kan een product geleverd worden dat perfect is aangepast aan de eisen inzake regelmatigheid en prestaties van elke klant.

 

De producenten passen het Europese Reglement voor Bouwproducten toe (CE-merk) door zich te verbinden tot interne controlesystemen voor hun productie. Daarnaast wordt het niveau van vertrouwen vanwege de gebruiker versterkt door een vrijwillige onderwerping aan de interventies van onafhankelijke externe controleorganismen. 

 

De kwaliteitscontroles worden vooral gerealiseerd volgens de geharmoniseerde Europese normen, teneinde het respect aan te tonen voor de eisen van de gewestelijke bestekken voor wegen (Qualiroutes, SB250 en CCT2011), spoorwegen (L11) en diverse werkzaamheden zoals centra voor technische ingraving, dierenparken, sportterreinen, enz. Er bestaan bijvoorbeeld bijna 40 testnormen om een granulaat te beschrijven!

 

Ook de industrieën passen hun geometrische en chemische eisen toe. Deze zijn essentieel voor de optimalisering van de fabricageprocessen voor staal, suiker, papier, glas, enz.

 

Tot slot worden sommige producten uit de ontginningsindustrie gebruikt in de voedingsindustrie, de farmaceutica, de cosmetica, … Deze producten worden nog eens extra onderworpen aan zeer strenge eisen voor kwaliteitsopvolging, verzameld in de vorm van Good Practices voor fabricage (Good Manufacturing Practices – GMP).