Onze publicaties

Een van de belangrijkste rollen van Fediex is het verspreiden en coördineren van goede informatie die direct of indirect betrekking heeft op de sector van de ontginning en veredeling van grondstoffen in België.

Fediex is de woordvoerder bij uitstek van de sector en vertegenwoordigt zijn leden bij de bevoegde overheden en instanties. In deze context geeft Fediex ook talrijke documenten en publicaties uit over zijn activiteiten, over zijn engagementen ter zake (onder andere Biodiversiteit), over de belangrijkheid van zijn activiteit en zijn producten, over de evoluties en innovaties in de sector...