PERSMEDEDELING - 75e verjaardag van FEDIEX - 22/02/2017

22/02/2017

Het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie viert zijn 75e verjaardag

Een cruciale sector voor uw dagelijks leven

 

Brussel - 22 februari 2017. Dit jaar viert het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie, Fediex, zijn 75e verjaardag. Een goede gelegenheid om toe te lichten welke belangrijke rol deze sector speelt in ons dagelijks leven, meer bepaald in de productie van goederen zoals wegen en gebouwen maar ook van tandpasta, suiker, glas, brilglazen… enz. Deze nog te weinig gekende sector is tevens een essentiële schakel voor de goede werking van de economische en industriële activiteit in België, zowel voor de glasindustrie, de bouwsector als de waterzuivering enz. De sector creëert meer dan 4.000 directe lokale jobs en 8.000 indirecte jobs. De industrie heeft ook verschillende partnerschappen en initiatieven gelanceerd om haar activiteiten met respect voor haar omgeving te ontwikkelen. Dit feestjaar is een goede gelegenheid om de verschillende facetten van deze sector in de kijker te plaatsen en haar impact op ons dagelijks leven te laten zien.

 

De Belgische ondergrond doet de lokale economie leven

De Belgische ondergrond, al eeuwenlang uitgebaat, heeft een uitstekende reputatie. Door de aanwezigheid van kwaliteitsgesteenten konden leiders van de Belgische ontginnings- en veredelingsindustrie zoals Lhoist, Carmeuse en Sibelco zich op internationaal niveau onderscheiden. Deze veelbelovende sector is in België in haar geheel (kalk en ontginning inbegrepen) goed voor een jaarlijkse omzet van meer dan 720 miljoen euro.

Daarnaast zorgt de sector in België voor zo’n 4.000 directe jobs en iets meer dan 8.000 indirecte jobs. In deze sector werken op lokaal niveau zeer gevarieerde profielen zoals ingenieurs, chef-mijnbouwers, laboranten, elektromecaniciens, boorders, mijnwerkers, steenhouwers, bestuurders van hydraulische graafmachines, bedieners van breekmolens enz.

Jean Marbehant, voorzitter van Fediex, zegt: “De industrie is een onmisbare schakel voor de goede werking van de economische activiteit van ons land want ze is essentieel voor tal van andere sectoren zoals de glassector, de bouwsector, de chemische industrie, de staalnijverheid of nog de behandeling van water en gassen.”

 

Specifiek accent op de duurzame ontwikkeling van de activiteiten

Het voortbestaan van de sector is belangrijk, maar haar ontwikkeling gebeurt niet tegen elke prijs. In die geest heeft de industrie verschillende partnerschappen gelanceerd met een aantal spelers die dagelijks betrokken zijn bij haar activiteiten, onder meer op het gebied van transport, landbouw, watergebruik, biodiversiteit enz.

Het charter “Groeves en Biodiversiteit” heeft bijvoorbeeld geleid tot het project LIFE IN QUARRIES en zal het mogelijk maken om actieplannen gericht op biodiversiteit uit te werken en te implementeren in bijna 30 groevesites in Wallonië.

De industrie valoriseert momenteel 10 miljoen m³ water per jaar als drinkwater (wat overeenkomt met het waterverbruik van 100.000 gezinnen), hetzij 27% van het bemalingswater (het infiltratiewater in de groeven) dat wordt afgevoerd op diverse sites in de regio van Doornik en in Henegouwen. “Momenteel zijn belangrijke watervalorisatieprojecten aan de gang om meer dan 12 miljoen m³ extra water drinkbaar te maken”, voegt Michel Calozet, gedelegeerd bestuurder van Fediex, eraan toe.

Ook op het gebied van transport hebben nieuwe initiatieven het daglicht gezien, zoals de oprichting van een eerste station om de achteruitkijkspiegels van de vrachtwagens af te stellen op de site van CCB in Gaurain-Ramecroix. Met deze actie worden de weggebruikers gesensibiliseerd, waardoor het aantal ongevallen drastisch vermindert.

 

 

Een weinig bekende impact op ons dagelijks leven

De sector is een belangrijke industriële speler die ook op ons dagelijks leven een vaak te weinig bekende impact heeft. De minerale materialen van de ontginningsindustrie dienen immers voor de vervaardiging van honderden producten die een rol spelen in ontelbare aspecten van ons dagelijks leven. Zo verbruikt elke Belg bijvoorbeeld jaarlijks 6,4 ton steen, vooral in de producten voor dagelijks gebruik.

Enkele voorbeelden:

·         Kalksteen wordt gebruikt voor de productie van beton, cement, suikerwaren, tandpasta, poedermelk, glas enz.

·         Kalk wordt gebruikt in de staalindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, in de bouw, in de landbouw, voor de behandeling van water en gassen enz.

·         Zandsteen en porfier worden gebruikt in bitumineuze wegbedekkingen, voor start- en landingsbanen, als ballast voor spoorwegen enz.

·         Zand wordt gebruikt in de fabricage van ruiten en spiegels, hol glas (flessen, bekers), kristal, optisch glas enz.

·         Siersteen wordt aangewend in verschillende realisaties van het architecturaal merkwaardig patrimonium, zoals monumenten en musea waarvan het Jubelpark in Brussel een concreet voorbeeld is.

 

2017: een feestjaar met tal van evenementen

Op het programma van de feestelijkheden staan onder andere 3 seminaries onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning rond belangrijke thema’s voor de ontginnings- en veredelingssector. Het jaar wordt met een gala-avond afgesloten. Fediex nodigt u nu al uit om de volgende data in uw agenda te noteren:

 

·    21 april 2017 - Geavanceerde technieken ten dienste van het milieu en de omgeving  

Seminarie in de groeve van CCB in Gaurain-Ramecroix (Doornik)

 

·    23 juni 2017 - Natuur en biodiversiteit

Seminarie  in de groeve van de Warche (Nelles Frères) in Bévercé (Malmédy) 

 

·    11 oktober 2017 - De minerale industrie en haar producten

Seminarie bij SCR-Sibelco in Mol

 

Links "Dossier Eco de Françoise Gilain dans Soir Première" 22.02.2017: https://www.rtbf.be/auvio/detail_eco-75-ans-de-l-industrie-d-extraction-miniere?id=2188510

 

Over Fediex

FEDIEX is het verbond van bedrijven die actief zijn in de ontginning en de veredeling van onbrandbare gesteenten.  De organisatie verenigt kleine en grote ondernemingen die actief zijn in de productie van granulaten (kalksteen, harde gesteenten, alluviale gesteenten, zee-afzettingen, zand), kalk, dolomiet, siergesteente…

 

Wallonië telt bijna 200 actieve ontginningssites die slechts 0,1% van het Belgisch territorium bestrijken.  Momenteel vertegenwoordigt Fediex meer dan 85% van het ontginningstonnage van ons land.

 

 

Perscontact: Michel Calozet, gedelegeerd bestuurder FEDIEX

0476/91.00.19 – m.calozet@fediex.be

 

Nieuws

Salon des mandataires locaux

Op 08 en 09 februari 2017 zal Fediex aanwezig zijn bij "Salon des Mandataires" in WEX van Marche-en Famenne.              

PERSBERICHT - Seminarie "De mineraalindustrie en haar producten" - Sibelco

Van zand tot smartphones   De minerale industrie onthult haar talrijke onverwachte toepassingen op het gebied van hightech, hernieuwbare energie en bouw.   Brussel - 11 oktober 2017. Het Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven (Fediex) organiseert op woensdag 11 oktober een dag gewijd aan het vaak weinig bekende gebruik van zijn producten in ons dagelijks leven. De mineralen die worden gewonnen,...

Jaarverslag FEDIEX 2016

Het Jaarverslag 2016 van FEDIEX is zojuist gepubliceerd!   Dit verslag vindt u in het menu Publicaties/Diverse publicaties . Een papierversie kan eveneens worden aangevraagd op telnummer +32(0)2/511.61.73 of per email info@fediex.be

PERSMEDEDELING - Seminarie "Geavanceerde technieken ten dienste van het milieu en de omgeving" - CCB 21/04/2017

Comment les Carriers gèrent l’impact de leurs activités pour l’environnement et les riverains   Présentation des techniques de pointe dans le Tournaisis   Bruxelles – le vendredi 21 avril 2017. La Fédération de l’industrie extractive et transformatrice (Fediex) organise ce 21 avril une journée entièrement dédiée à...

PERSMEDEDELING - 75e verjaardag van FEDIEX - 22/02/2017

Het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie viert zijn 75 e verjaardag Een cruciale sector voor uw dagelijks leven   Brussel - 22 februari 2017. Dit jaar viert het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie, Fediex, zijn 75 e verjaardag. Een goede gelegenheid om toe te lichten welke belangrijke rol deze sector speelt in ons dagelijks leven, meer bepaald in de productie van goederen zoals wegen...

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot - op initiatief van FEDIEX en UPTR - officieel de eerste accommodatie voor de afstelling van achteruitkijkspiegels van vrachtwagens

Dhr. François Bellot, federaal minister van Mobiliteit, heeft op maandag 3 oktober op een privésite in Wallonië officieel de eerste accommodatie voor de afstelling van achteruitkijkspiegels van vrachtwagens in gebruik genomen. Dit gebeurde een jaar na de ondertekening van het Charter "Groeves en Transport" door FEDIEX (Belgisch Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten) en de UPTR...

Kwaliteit van de lucht: Een akkoord tussen de ontginningssector en het Waals Gewest om de stofemissies uit steengroeves te verlagen

Op 20 september 2016 hebben Waals minister van Milieuzaken Carlo DI ANTONIO, het Waals agentschap voor lucht en klimaat AWAC (Agence Wallonne de l'Air et du Climat) en het Belgische Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten FEDIEX een sectoraal handvest ondertekend dat erop gericht is de emissie van stof en fijn stof van de Waalse steengroeves terug te dringen. Het is de eerste keer dat een...

Algemene Vergadering 2016 van FEDIEX

Op 22 april 2016 organiseerde FEDIEX zijn jaarlijkse Algemene Vergadering in de Quartier Latin in Marche-en-Famenne, en dit in aanwezigheid van de Waalse minister, dhr. René Collin.       

FEDIEX et l’UPTR concluent une Charte « Carrières & Transport » sous le Patronage et en présence de la Ministre fédérale de la Mobilité, Mme J. Galant.

Le 5 juin 2015, la Fédération belge de l’Industrie extractive et chaufournière (FEDIEX) et l’Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR) ont signé une Charte « Carrières et Transport », en présence et sous le Patronage de la Ministre fédérale de la Mobilité, J. Galant.  A cette occasion, une visite des sites des ...

PUBLICATIES


Wist U dat ?

Het bouwen van een huis = 100 tot 300 ton granulaten

 

1 ton papier = 250 tot 300 kg minerale vulstof

 

1 ton staal = 150 kg kalksteen en 50 kg kalk.

 

1 ton suiker = 200 kg kalksteen voor zijn fabricage.

 

1 km spoorweg = 10.000 ton granulaten.

 

De ontginningsindustrie = 2.840 jobs in Wallonië.

 

1 km autosnelweg = 20 tot 30.000 ton granulaten.