Federaal minister van Mobiliteit François Bellot - op initiatief van FEDIEX en UPTR - officieel de eerste accommodatie voor de afstelling van achteruitkijkspiegels van vrachtwagens

03/10/2016

Dhr. François Bellot, federaal minister van Mobiliteit, heeft op maandag 3 oktober op een privésite in Wallonië officieel de eerste accommodatie voor de afstelling van achteruitkijkspiegels van vrachtwagens in gebruik genomen. Dit gebeurde een jaar na de ondertekening van het Charter "Groeves en Transport" door FEDIEX (Belgisch Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten) en de UPTR (Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers). CCB Granulats (Compagnie des Ciments Belges) in Gaurain-Ramecroix (Doornik) concretiseert als eerste groeve het engagement dat de groevesector is aangegaan om de vraagstukken van de verkeersveiligheid actief aan te pakken.

 

Het doel van deze officiële ingebruikname was de dodehoekproblematiek van vrachtwagens nog beter onder de aandacht te brengen en ook effectief aan te pakken. De plechtigheid ging gepaard met de viewing van de didactische film over good practices bij het laden van granulaten. FEDIEX en de UPTR stonden samen in voor de financiering van de realisatie van deze film die meteen ook een concretisering is van de wil van de ondernemers in de transport- en de ontginningssector om hun maatschappelijke rol volwaardig en proactief te vervullen.

 

Groeve-uitbaters en vrachtvervoerders hebben immers niet alleen oog voor hun legitieme economische bezorgdheden, maar ook voor belangrijke aspecten zoals het samenleven (meer bepaald met de buurtbewoners van de groeves) en de veiligheid (zowel op de productiesites als op de weg).

 

FEDIEX en de UPTR zijn er bijzonder trots op dat ze via deze realisaties kunnen aantonen dat het Charter "Groeves en Transport" veel meer is dan een verklaring vol goede voornemens.

 

Na een verwelkoming door de heren Eddy Fostier (directeur-generaal van CCB) en Fabrice Delaunoy (directeur van CCB Granulats), evenals een korte uitleg door de heren Jean Marbehant (voorzitter FEDIEX) en Michael Reul (secretaris-generaal UPTR), ging het woord naar dhr. François Bellot, federaal minister van Mobiliteit. Vervolgens nam mevr. Véronique Waroux, Waals afgevaardigde, het woord namens de Waalse minister van Openbare Werken bevoegd voor Veiligheid op de openbare weg.

 

Na de viewing van de film over de good practices bij het laden van granulaten, ging de minister over tot de officiële opening van de eerste accommodatie voor afstelling van achteruitkijkspiegels. Dit ging gepaard met de onthulling van een gedenkplaat.

 

De film over "good practices" bij het laden van granulaten is te bekijken op de "Publicaties" van de website van Fediex. Wij kunnen u via de post een USB-stick met deze film toesturen. Vraag hiernaar bij mevr. H. Vanden Haute (h.vandenhaute@fediex.be - 02/511.61.73).

 

 

Nieuws

PERSBERICHT - Seminarie "De mineraalindustrie en haar producten" - Sibelco

Van zand tot smartphones   De minerale industrie onthult haar talrijke onverwachte toepassingen op het gebied van hightech, hernieuwbare energie en bouw.   Brussel - 11 oktober 2017. Het Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven (Fediex) organiseert op woensdag 11 oktober een dag gewijd aan het vaak weinig bekende gebruik van zijn producten in ons dagelijks leven. De mineralen die worden gewonnen,...

Jaarverslag FEDIEX 2016

Het Jaarverslag 2016 van FEDIEX is zojuist gepubliceerd!   Dit verslag vindt u in het menu Publicaties/Diverse publicaties . Een papierversie kan eveneens worden aangevraagd op telnummer +32(0)2/511.61.73 of per email info@fediex.be

PERSMEDEDELING - Seminarie "Geavanceerde technieken ten dienste van het milieu en de omgeving" - CCB 21/04/2017

Comment les Carriers gèrent l’impact de leurs activités pour l’environnement et les riverains   Présentation des techniques de pointe dans le Tournaisis   Bruxelles – le vendredi 21 avril 2017. La Fédération de l’industrie extractive et transformatrice (Fediex) organise ce 21 avril une journée entièrement dédiée à...

PERSMEDEDELING - 75e verjaardag van FEDIEX - 22/02/2017

Het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie viert zijn 75 e verjaardag Een cruciale sector voor uw dagelijks leven   Brussel - 22 februari 2017. Dit jaar viert het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie, Fediex, zijn 75 e verjaardag. Een goede gelegenheid om toe te lichten welke belangrijke rol deze sector speelt in ons dagelijks leven, meer bepaald in de productie van goederen zoals wegen...

Salon des mandataires locaux

Op 16 en 17 februari 2017 was Fediex aanwezig  bij "Salon des Mandataires" in WEX van Marche-en Famenne.              

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot - op initiatief van FEDIEX en UPTR - officieel de eerste accommodatie voor de afstelling van achteruitkijkspiegels van vrachtwagens

Dhr. François Bellot, federaal minister van Mobiliteit, heeft op maandag 3 oktober op een privésite in Wallonië officieel de eerste accommodatie voor de afstelling van achteruitkijkspiegels van vrachtwagens in gebruik genomen. Dit gebeurde een jaar na de ondertekening van het Charter "Groeves en Transport" door FEDIEX (Belgisch Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten) en de UPTR...

Kwaliteit van de lucht: Een akkoord tussen de ontginningssector en het Waals Gewest om de stofemissies uit steengroeves te verlagen

Op 20 september 2016 hebben Waals minister van Milieuzaken Carlo DI ANTONIO, het Waals agentschap voor lucht en klimaat AWAC (Agence Wallonne de l'Air et du Climat) en het Belgische Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten FEDIEX een sectoraal handvest ondertekend dat erop gericht is de emissie van stof en fijn stof van de Waalse steengroeves terug te dringen. Het is de eerste keer dat een...

Algemene Vergadering 2016 van FEDIEX

Op 22 april 2016 organiseerde FEDIEX zijn jaarlijkse Algemene Vergadering in de Quartier Latin in Marche-en-Famenne, en dit in aanwezigheid van de Waalse minister, dhr. René Collin.       

FEDIEX et l’UPTR concluent une Charte « Carrières & Transport » sous le Patronage et en présence de la Ministre fédérale de la Mobilité, Mme J. Galant.

Le 5 juin 2015, la Fédération belge de l’Industrie extractive et chaufournière (FEDIEX) et l’Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR) ont signé une Charte « Carrières et Transport », en présence et sous le Patronage de la Ministre fédérale de la Mobilité, J. Galant.  A cette occasion, une visite des sites des ...

Wist U dat ?

1 ton papier = 250 tot 300 kg minerale vulstof

 

Het bouwen van een huis = 100 tot 300 ton granulaten

 

1 ton suiker = 200 kg kalksteen voor zijn fabricage.

 

De ontginningsindustrie = 2.840 jobs in Wallonië.

 

1 km autosnelweg = 20 tot 30.000 ton granulaten.

 

 

 

1 ton staal = 150 kg kalksteen en 50 kg kalk.

 

1 km spoorweg = 10.000 ton granulaten.