Salon des mandataires locaux

28/11/2017

Op 08 en 09 februari 2017 zal Fediex aanwezig zijn bij "Salon des Mandataires" in WEX van Marche-en Famenne.

 

    

 

    

Nieuws

Op 25 mei 2018 is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG, ook bekend als GDPR) in werking getreden. Het belangrijkste doel van de AVG is een betere omkadering en bescherming van de persoonsgegevens van de Europese burgers te garanderen. Fediex is onderworpen aan deze reglementering. Vandaar deze brief.   In het kader van onze activiteiten of deze van onze leden, hebben wij immers bepaalde...

Salon des mandataires locaux

Op 08 en 09 februari 2017 zal Fediex aanwezig zijn bij "Salon des Mandataires" in WEX van Marche-en Famenne.              

PERSBERICHT - Seminarie "De mineraalindustrie en haar producten" - Sibelco

Van zand tot smartphones   De minerale industrie onthult haar talrijke onverwachte toepassingen op het gebied van hightech, hernieuwbare energie en bouw.   Brussel - 11 oktober 2017. Het Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven (Fediex) organiseert op woensdag 11 oktober een dag gewijd aan het vaak weinig bekende gebruik van zijn producten in ons dagelijks leven. De mineralen die worden gewonnen,...

Jaarverslag FEDIEX 2016

Het Jaarverslag 2016 van FEDIEX is zojuist gepubliceerd!   Dit verslag vindt u in het menu Publicaties/Diverse publicaties . Een papierversie kan eveneens worden aangevraagd op telnummer +32(0)2/511.61.73 of per email info@fediex.be

PERSMEDEDELING - Seminarie "Geavanceerde technieken ten dienste van het milieu en de omgeving" - CCB 21/04/2017

Comment les Carriers gèrent l’impact de leurs activités pour l’environnement et les riverains   Présentation des techniques de pointe dans le Tournaisis   Bruxelles – le vendredi 21 avril 2017. La Fédération de l’industrie extractive et transformatrice (Fediex) organise ce 21 avril une journée entièrement dédiée à...

PERSMEDEDELING - 75e verjaardag van FEDIEX - 22/02/2017

Het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie viert zijn 75 e verjaardag Een cruciale sector voor uw dagelijks leven   Brussel - 22 februari 2017. Dit jaar viert het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie, Fediex, zijn 75 e verjaardag. Een goede gelegenheid om toe te lichten welke belangrijke rol deze sector speelt in ons dagelijks leven, meer bepaald in de productie van goederen zoals wegen...

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot - op initiatief van FEDIEX en UPTR - officieel de eerste accommodatie voor de afstelling van achteruitkijkspiegels van vrachtwagens

Dhr. François Bellot, federaal minister van Mobiliteit, heeft op maandag 3 oktober op een privésite in Wallonië officieel de eerste accommodatie voor de afstelling van achteruitkijkspiegels van vrachtwagens in gebruik genomen. Dit gebeurde een jaar na de ondertekening van het Charter "Groeves en Transport" door FEDIEX (Belgisch Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten) en de UPTR...

Kwaliteit van de lucht: Een akkoord tussen de ontginningssector en het Waals Gewest om de stofemissies uit steengroeves te verlagen

Op 20 september 2016 hebben Waals minister van Milieuzaken Carlo DI ANTONIO, het Waals agentschap voor lucht en klimaat AWAC (Agence Wallonne de l'Air et du Climat) en het Belgische Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten FEDIEX een sectoraal handvest ondertekend dat erop gericht is de emissie van stof en fijn stof van de Waalse steengroeves terug te dringen. Het is de eerste keer dat een...

Algemene Vergadering 2016 van FEDIEX

Op 22 april 2016 organiseerde FEDIEX zijn jaarlijkse Algemene Vergadering in de Quartier Latin in Marche-en-Famenne, en dit in aanwezigheid van de Waalse minister, dhr. René Collin.       

FEDIEX et l’UPTR concluent une Charte « Carrières & Transport » sous le Patronage et en présence de la Ministre fédérale de la Mobilité, Mme J. Galant.

Le 5 juin 2015, la Fédération belge de l’Industrie extractive et chaufournière (FEDIEX) et l’Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR) ont signé une Charte « Carrières et Transport », en présence et sous le Patronage de la Ministre fédérale de la Mobilité, J. Galant.  A cette occasion, une visite des sites des ...

Jaarverslag FEDIEX 2018

Het jaarverslag van FEDIEX voor 2018 werd net gepubliceerd! Het is raadpleegbaar onder de tab Publicaties. Een papieren versie is eveneens verkrijgbaar op verzoek via het nummer +32(0)2/511.61.73 of via het e-mailadres info@fediex.be .

Memorandum 2019-2024

Het Memorandum van FEDIEX biedt de gelegenheid aan onze federatie om in de aanloop naar de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 zich tot de politieke overheden te richten en alle aspecten van de groeve- en kalksteensector te belichten. De voornaamste en specifieke uitdagingen uiten zich in verschillende krachtlijnen (concurrentievermogen, kringloopeconomie en naburigheid) en omvatten 23 concrete voorstellen voor de toekomst van de sector,...

PUBLICATIES


Wist U dat ?

Het bouwen van een huis = 100 tot 300 ton granulaten

 

De ontginningsindustrie = 2.840 jobs in Wallonië.

 

1 ton suiker = 200 kg kalksteen voor zijn fabricage.

 

1 ton papier = 250 tot 300 kg minerale vulstof

 

1 km spoorweg = 10.000 ton granulaten.

 

1 ton staal = 150 kg kalksteen en 50 kg kalk.

 

1 km autosnelweg = 20 tot 30.000 ton granulaten.