De beschermingsstatuten

Richtlijn 2009/147/EG, de zogenaamde "Vogelrichtlijn", en de Europese Richtlijn 92/43/EG "Habitats" hebben als doel de meest bedreigde biodiversiteit van de Europese Unie te handhaven of te herstellen.

Deze richtlijnen geven een lijst van habitats van communautair belang (HCB) en soorten van communautair belang (SCB) die worden erkend als gevoelig of bedreigd op schaal van de Europese Unie, en waarbij de Lidstaten een verantwoordelijkheid dragen voor het behoud ervan.

Een site wordt van communautair belang genoemd als ze "Natura 2000"-site wordt genoemd omdat ze een of meer HCB's of SCB's herbergt. De sites van communautair belang zullen in het "Natura 2000"-netwerk worden verzameld.

De Wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud garandeert een bescherming van de SCB's maar ook van andere soorten die in Wallonië kwetsbaar of bedreigd zijn.

Meer informatie over de soorten en habitats van communautair belang: biodiversité.wallonie.be