Een gediversifieerde activiteitensector

De ontginningsindustrie verenigt alle economische activiteiten die als doel hebben granulaten uit de bodem te delven zoals kalksteen, dolomiet, porfier, zandsteen, grind evenals zand, klei, blauwe hardsteen, marmer, leisteen, 'coticule' (slijpsteen) … en deze te veredelen.

De diversiteit aan industriële mineralen in onze bodemrijkdommen draagt bij tot de rijkdom van ons land. Elke ontgonnen grondstof bezit eigen mechanische kenmerken zoals resistentie tegen samendrukken, vorst of polijsting. Hun chemische eigenschappen zorgen dan weer voor compatibiliteit voor specifiek gebruik.

Na ontginning worden deze grondstoffen veredeld om een perfect aangepast product te leveren dat beantwoordt aan de Europese normen, aan de eisen van bestekken of aan het beoogde industriële proces.

De meeste Belgische en buitenlandse activiteitensectoren worden dankzij de ontginningsindustrie bevoorraad met kwaliteitsvolle grondstoffen. Dat geldt voor grote industrietakken zoals de cement-, de kalk- en de glasindustrie en de steenhouwerij.