Constante innovatie

Al duizenden jaren speelt ontgonnen gesteente een primordiale rol in de evolutie van onze beschavingen en van de mensheid in het algemeen. De grootste toekomstprojecten hebben gesteente nodig om gerealiseerd te kunnen worden.

De technologische evoluties van onze maatschappij zijn zodanig belangrijk dat de mineralen die uit de bodem worden gedolven, aan almaar veeleisendere kwaliteitscriteria moeten voldoen.

De ontginningsindustrie heeft met de jaren haar procedés verfijnd om concurrentieel te blijven met een markt waar de buitenlandse concurrentie beenhard is, en om de bakens uit te zetten in de fabricage van halfafgewerkte producten met hogere toegevoegde waarde.

Dankzij deze constante innovaties heeft de ontginningsindustrie producten te bieden die in steeds meer toepassingen worden gebruikt, en dit met minieme of zeer grote hoeveelheden.