De ontginningsindustrie bevoorraadt 85% van de industriële sectoren

De directe, maar ook de indirecte economische impact van deze belangrijke sector is vandaag niet te verwaarlozen.

De directe economische impact is grotendeels positief dankzij de omvangrijke werkgelegenheid die deze sector verschaft én dankzij zijn omzet.

De indirecte impact is gespreid over de enorme investeringen die voorafgaan aan de ontginning (graaf-, laad- en transportmachines, de vaste en mobiele verwerkingsinfrastructuur, fabricage, studieburelen, …) en de investeringen erna met het oog op behoeften voor transport, onderhoud, energie, verzekeringen en belastingen.