Een beroepsfederatie in dienst van haar leden

Fediex is een beroepsfederatie met een gewestelijke en federale roeping, die alle grote en kleine bedrijven verenigt die actief zijn in ontginning en veredeling van onbrandbaar gesteente.

De leden van Fediex zijn producenten van granulaten (kalksteen, rotsgesteente, alluviaal en zeebodemgesteente, zand), kalk, dolomiet en siergesteente.

Fediex is woordvoerder van de sector en vertegenwoordigt zijn leden bij overheden en bevoegde instanties, zowel in België als op internationaal niveau, om hun belangen te verdedigen en hun ideeën te promoten.

Het Verbond neemt actief deel aan het zoeken naar oplossingen die de economische slagkracht van zijn leden handhaven en ontwikkelen, en dit met de gewestelijke en federale overheden en met de sociale partners.

Zijn rol omvat ook het verspreiden en coördineren van goede informatie aan zijn leden over thema's die hen aangaan en aanbelangen. Zijn activiteit dekt uiteenlopende materies, zoals normalisering, certificering, sociale zekerheid, milieu, fiscaliteit, economie, statistische gegevens …