De mogelijkheden tot herinrichting van gesloten groeves combineren natuurbehoud en maatschappelijk nut

Men kan overal vaststellen dat zelfs tijdens de uitbating van een groeve spontaan een fauna en een flora tot stand komt. De herinrichting van groeves tot een natuurlijke site biedt hier extra kansen en ruimte om zich te ontwikkelen.

Een andere mogelijkheid is om er opnieuw een vruchtbare bodem aan te leggen die zich leent tot diverse landbouwbestemmingen of tot veeteelt op de te begrazen weiden.

Nadenken over de ruimtelijke ordening kan ook leiden tot keuzes die tegemoetkomen aan de behoeften van de gemeenschap. Een greep uit de voorbeelden: overstromingsbekkens voor onweer, waterpartijen met een specifieke bestemming voor diverse watersporten, bossen, parken of groene ruimtes, speelterreinen, motorcrossterreinen, sportvissen, ...

Enige verbeelding volstaat om aan het einde van de uitbating van een groeve leven te geven aan een ander landschap.