Van exploitatie naar rehabilitatie

De groevesector heeft ervoor gekozen de plannen voor rehabilitatie of herstel van de omgeving te integreren in het exploitatieplan.

Dit rehabilitatieplan houdt rekening met:

 

  • de bescherming van het milieu;
  • de reglementeringen;
  • de standpunten van de belanghebbenden: eigenaars, buren, lokale overheden en verenigingen.

 

Het beschrijft de operaties die zullen worden uitgevoerd om de site in te richten tijdens de exploitatie en ze na afloop daarvan opnieuw keurig op orde te brengen met het oog op haar uiteindelijke bestemming.

Een waarborgmechanisme dat wordt voorzien bij de start van de exploitatie maakt het mogelijk de financiering van de geleidelijke herwaardering van de site te garanderen, met inbegrip van de sluiting ervan, de ontmanteling van de installaties, de sloop van de gebouwen en de uitvoering van het plan tot herinrichting of heraanleg.